Home > News > City Agriculture Office Nagbigay Tulong sa Magsasaka para Mabahagian ng Rice Competitive Enhancement Fund - Rice Farmer Financial Assistance Program ng Department of Agriculture.

City Agriculture Office Nagbigay Tulong sa Magsasaka para Mabahagian ng Rice Competitive Enhancement Fund - Rice Farmer Financial Assistance Program ng Department of Agriculture.

February 16, 2022

Ilang magsasaka mula sa iba't-ibang barangay sa Lungsod ng Cabanatuan ang makakatanggap ng financial assistance mula sa Rice Competitive Enhancement Fund - Rice Farmer Financial Assistance Program ng Department of Agriculture. Patuloy ang pagtulong ng mga kawani ng City Agriculture Office sa mga magsasaka upang sila ay mabigyan ng Interventions Monitoring Card (IMC) na magsisilbing identification (ID) at cash card kung saan matatanggap ng eligible beneficiaries ang cash assistance. Ang mga magsasaka na nagsasaka ng dalawang (2) ektarya pababa at rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture (RSBSA) ang mga benepisyaryo ng programang ito. Para sa iba pang mga katanungan ukol sa programang ito, maaaring makipagugnayan sa tanggapan ng City Agriculture Office 0919 089 9925.