Home > News > Maki-isa para sa Measles-Rubella Polio Supplemental Immunization Activity

Maki-isa para sa Measles-Rubella Polio Supplemental Immunization Activity

February 15, 2021

Patuloy naman ang paghikayat sa mga magulang at tagapag-alaga ng mga bata na maki-isa sa isasagawang Measles-Rubella Polio Supplemental Immunization Activity ng Department of Health. Ang pagbabakunang ito ay isasagawa sa buong buwan ng Pebrero.